Hana Zikmundová


KrÁSNÝ DOBRÝ DEN PŘEJI,

 

a nakolik bude krásný, záleží do velké míry na nás.

    Před více než dvaceti lety jsem začala pracovat v obchodním světě, ve kterém se stále ještě pohybuji, a začala sbírat poznatky a zkušenosti jak tento svět funguje. Po nějaké době mě postihly vleklé zdravotní problémy, se kterými si můj ošetřující lékař toho času nevěděl rady a přes všechny možné různé pokusy a varianty léčby se můj stav nezlepšoval, právě naopak..

    A v tuto dobu začala má sestřenice Romana studovat metodu Ona Brain. Přesto, že byla teprve na samotném začátku studia a já v nic takového nevěřila, přišla jsem k ní na sezení a nechala se jen ta k na zkoušku „odblokovat“. K mému velkému údivu po zjištění a odblokování psychické příčiny došlo v podstatě k okamžitému plnému uzdravení letitého problému. Protože jsem však byla skeptik a materialista o úspěšnosti metody mě to zcela nepřesvědčilo. Byla jsem sice trošku „nahlodaná“, nicméně pochybnosti převažovaly.

 

    Naprosté přesvědčení o úžasných možnostech metody jsem získala a potvrdila si při mém úrazu, kdy se zcela zřetelně a jasně prokázaly okamžité výsledky postupně za sebou ve velmi krátkém čase na ultrazvuku, magnetické rezonanci a následné operaci, která v danou chvíli už byla v podstatě zbytečná. Ano, dostala jsem hmatatelné důkazy. A to byl přesně ten moment. Uvěřila jsem a začala se metodě One Brain intenzivně věnovat. Byl to rok 2004. Vystudovala jsem všechny stupně, včetně mnoha nadstavbových, u českých i zahraničních lektorů a v roce 2012 supervizované studium úspěšně zakončila jako Consultant Facilitator.

    Postupně jsem pronikala do dalšího světa, jiného, než jsem byla doposud zvyklá, a přijímala nabízené možnosti, které se přede mnou otevíraly. Přidala jsem si Reiki, homeopatii, školu Rodinných a systemických konstelací, EFT, rekonektivní léčení a v současné době se věnuji škole Mohendžodáro – léčení pro ženy 3. stupeň. Studuji tematickou literaturu a sama na sobě pozoruji, že mi toto všechno přináší jistý životní posun. Mění se mi priority, postoje, vnímání daných situací a uvědomuji si, co je v životě to hlavní, opravdu podstatné.

Nabízím Vám to zažít také, je to jen na nás samotných, jakou cestu si zvolíme.

Méně stresu, více radosti ze života a jeho prožívání v lásce a plném zdraví, to je mé motto, můj cíl.

                                                                                                                                                                                               Hana Zikmundová

Vzdělání: Gymnázium Prostějov, konzultant fazilitator metody kineziologie Three in One Concepts, (lektoři: Romana Šlézarová, Zuzana Franková – Fečková, Johanna Lehner, Alie Rielker a prezidentka společnosti Anastazya Tomoko Wada), praktik EFT, Matrix reimprintig, Matrix Birth reimprintig, Metamedicína – Richard Flook, praktik rekonektivního léčení a rekonektivního znovunapojení Erica Pearla, homeopatická fakulta, 3. ročník Mohendžodára MUDr. Moniky Sičové a Ing. Igora Samotného, vystudované rodinné, systemické a finanční konstelace u manželů Polívkových z Rakouska .