Testování školní zralosti on line


Je vaše dítě připravené a zralé do školy?


Dobrý start v 1. třídě ovlivní celou budoucnost vašeho dítěte, bude mít vliv na přístup ke školní práci     a celkově na jeho uplatnění v životě. Rozhodování není snadné, obzvláště dnes, kdy jsme uprostřed “pozastaveného” školství a vy se nemáte kam obrátit.


Nabízím podporu vám, rodičům dětí předškolního věku (5-7 let), kterých se týká nástup do povinné školní docházky.


Jak podpora vypadá?

Vypracuji s vaším dítětem on line Orientační test školní zralosti.


Co se zjistí:

Jestli je vaše dítě připravené, či ne. V případě jakékoli zjištěné vývojové nerovnosti se domluvíme na postupu - co, kdy a jak trénovat, aby tento handicap vaše dítě docvičilo a dále posilovalo, aby zvládlo počáteční nároky školní docházky.


Dostanete odpovědi na otázky:

Je vhodný odklad školní docházky pro vaše dítě?

Je dobré nastoupit do školy před dovršením 6 let věku vašeho dítěte?

A v neposlední řadě vám mohu pomoci při výběru vhodné školy.


konzultace a testování  (90 - 120 minut)

následné doporučení v případě potřeby  (60 - 90 minut)

možná kontrola, či podpora dítěte on line - dle dohody

Cena:  800.- Kč/hodina


                                                                                                                                    zpět:                                         
Můj profesionální profil:

30 let pracuji ve školství, mé vzdělání je speciální a sociální pedagog, učila jsem 10 let na základní škole, 6 let ve speciální škole, pracovala jsem 10 let ve Speciálně pedagogickém centru, následně v projektech MŠMT jako mentorka pro ŠPZ, na UPOL jako mentor pro pedagogické pracovníky na základních školách v Pardubickém a Olomouckém kraji, stále přednáším školní zralost a rodinnou výchovu v mateřských školách, vyučuji jako externista speciální pedagogiku Univerzitě Palackého v Olomouci.