Reconnective Healing®    Rekonektivní léčení

“ Jak dlouho ještě dovolíš, aby tvá energie spala? Jak dlouho budeš ignorovat velikost svého já?”

                                                                                                                                                    OSHO


NAPOJ SE NA FREKVENCE

Rekonektivní léčení pracuje s frekvenční energii, kterou objevil Dr. Eric Pearl. Jedná se o léčivé frekvence, o energie

které vyrovnávají a harmonizují naše těla.


Jde o účinnou formu spojení s širokým léčivým spektrem frekvencí, které obsahuje energii, informace a světlo na vysoké vibrační úrovni. Vaše tělo vylaďuje na frekvence zdraví a vitality a napravuje chyby v systému těla i psychiky. Tato metoda bývá spojována s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů. Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete ve svém životě dosáhnout rozsáhlých změn, neboť harmonizuje celé tělo a propojuje jej              s původní rovinou zdraví a rovnováhy.


Ve světě je Rekonektivní léčení považováno za jeden z nejdynamičtějších oborů energetické medicíny a  dosahuje velmi zajímavých výsledků.


Tělo má obrovské schopnosti sebeléčení, je mnohem silnější, než si myslíme. Schopnost regenerovat, vyrovnávat a hojit může být snížena, protože nemáme dostatek vlastních zdrojů energie. V dnešní době toxické zátěže ze stravy, vody        i životního prostředí, naší nestabilní psychiky, neustálé nespokojenosti a k tomu v prostředí klimatizovaných kanceláří   a v džungli telekomunikačních sítí, se není čemu divit.


Pokud máte poci, že nejste ve své kůži, jste oslabení, nemocní či chronicky nemocní a svět energií je pro vás běžnou realitou, rekonektivní léčení je přesně pro vás.                     


Pro bližší informace navštivte www.TheReconnection.com
To, co děláme - znovu napojujeme vlákna.  

To, co děláme - znovu napojujeme řetezce.


Pracujeme s vámi na dálku, směřujeme tok rekonektivní energie tam, kde je potřeba, kde si tělo samo řekne. Vaše aurické pole přijímá a dále rozvádí energie do míst v těle, které jsou v nerovnováze, zatímco vy pouze uvolněně ležíte.


Léčení se provádí v počtu 3 - 4 sezení, které následují po sobě v průběhu 7 - 10 dní. Při tomto počtu a časovém rámci je sledováno nejvíce změn. Léčením proces změn ve vašem těle nekončí, ale začíná.

Uvedený počet je dostačující, nejedná se dlouhodobou podporu.

Tělo si frekvence potřebuje zpracovat, další série se nedoporučuje dříve než za půl roku a často už ani není potřeba.


Cena: 1. 200.- Kč / 1 terapie (45 - 60 minut)                                                                                                                                                                                zpět:


Vzdělání: jsme certifikované mezinárodní praktičky RL a Reconection.

Rekonnective Healing  Level I/II, s Ericem Pearlem 2010, Level III - Znovuponapojení  s Ericem Perlem 2012,

Rekonectiv Healing refresh 2016